Kursus: Folketrygdloven og legens arbeid overfor NAV

23. maj 2023
Kategori: Nyheder
Det kan være udfordrende for vikarlæger at sætte sig ind i NAV-systemet (norsk socialsikring) og få indblik i, hvilke regler der gør sig gældende i forskellige sammenhænge.
På dette online-kursus vil du få et stærkere indblik i Folketrygdloven og dens bestemmelser, helsevurderinger, indsigt i sykepenger, arbeidsuførhet, arbeidsavklaring, uføretrygd, stønadsformer, yrkesskade suppleret med øvelser og cases.
Kurset holdes på Teams torsdag den 8. juni kl. 18-20:30. Det vil være Live Henriksen, specialist i arbejdsmedicin og rådgivende overlæge hos NAV, som vil være underviser på kurset. Tilmelding sendes til helen@nordlysvikar.no
Kurset foregår på norsk, er gratis og er åbent for alle, det holdes i samarbejde mellem Nordlys Vikar og NAV.