Kursus: Folketrygdloven og legens arbeid overfor NAV

Kursus: Folketrygdloven og legens arbeid overfor NAV

Det kan være udfordrende for vikarlæger at sætte sig ind i NAV-systemet (norsk socialsikring) og få indblik i, hvilke regler der gør sig gældende i forskellige sammenhænge. På dette online-kursus vil du få et stærkere indblik i Folketrygdloven og dens bestemmelser,...

Nordlys Vikar tilbyder vikariater til sygeplejersker

Er du sygeplejerske og ønsker et vikariat i Norge? Så har du nu muligheden for det gennem Nordlys Vikar! Vi er i gang med at etablere samarbejde med de første kommuner og tilbyder gode og attraktive forhold for sygeplejersker. Nordlys Vikar er kendt for at tilbyde...

Tilbud om samtale med en fagperson

Danske vikarlæger i Norge kan stå i situationer eller være vidne til hændelser, som man ikke har oplevet tidligere. Man er læge på en anden måde og kan have et stort ansvar i Norge. Efter sådanne oplevelser synes vi, at det er vigtig med en debriefing/samtale med en...

Akutmedicinsk kursus i Danmark 29.-30. oktober

Nu har danske læger mulighed for at deltage i det eftertragtede og kompetencegivende obligatorisk kursus i “AKUTTMEDISIN” i Danmark. Det er første gang, at kurset er blevet godkendt til at blive afholdt i Danmark af Helsedirektoratet. For at kunne tage...