Til lægen

”Jeg har følt mig i trygge hænder hele vejen igennem, kommunikation og tilgængelighed har været i top. Indtjeningen var mere end tilfredsstillende, det var lige Nordlys Vikar, jeg havde brug for” – vikarlæge, september 2022.

Nordlys Vikar sætter vikarlægen i centrum og sørger for at give vikarlægen trygge rammer, den nødvendige introduktion samt optimale vilkår ved at arbejde som lægevikar i Norge. Vi er ikke kun konkurrencedygtige på løn, men også alt det andet, som har betydning for vikarlægen!

Vi tager udgangspunkt i dine behov og interesser og forsøger at skabe den perfekte match, så vikaropholdet bliver et sandt norsk eventyr med fantastiske oplevelser både på lægekontoret og i den norske natur.

Vi tilbyder

Nordlys Vikar tilbyr legevikariater i hele Norge med en høj månedsløn i dagtidsarbeid. Rejsen bliver dækket op til 5.000 NOK, og du vil få stillet bolig til rådighed.

Inden vikariatets opstart vil du få tilbudt onboardings-kursus i ”indføring i norsk helsevæsen og almen praksis”, og under vikaropholdet vil du altid have mulighed for faglig sparring med norsk specialist i almen medicin hos Nordlys Vikar.

Som lægevikar hos os bliver du altid dækket af de lovpligtige forsikringer, yrkesskade- og ansvarsforsikring, som arbejdsgiveren skal tegne for sine ansatte i Norge. Du skal dog selv tilkøbe læge-ansvarsforsikring for at forsikre dig fuldt ud.

Ansættelse

Du bliver ansat som lønmodtager hos Nordlys Vikar. Som lønmodtager vil du få god løn, obligatorisk tjenestepension på 2 % og sygdomsdækning fra første dag ift. NAVs reglement. Vi vil betale arbejdsgiverafgift for dig. Der er ikke mulighed for at blive ansat med egen virksomhed.

Siden Nordlys Vikar AS er et norsk-registreret vikarbureau og medlem af den norske arbejdsgiverorganisation (NHO) forpligter vi os til at følge den norske arbejdsmiljølov, anvisninger i EU’s vikarbureau-direktivet og sikre at princippet om ligebehandling gælder for vores vikarlæger.

Hvis dette lyder interessant, så tryk på ”Bliv vikar” og lade os begynde det norske eventyr sammen!