Til sygeplejersken

Nordlys Vikar sætter sygeplejersken i centrum og sørger for at skabe trygge rammer, give den nødvendige introduktion og de bedste vilkår under vikaropholdet i Norge. Vi tager udgangspunkt i dine ønsker og behov og forsøger at skabe det perfekte match. Vores mål er, at vikaropholdet bliver et sandt norsk eventyr med fantastiske oplevelser på arbejdet og i den norske natur. Vi tilbyder meget gode vilkår og har fokus på den bedste oplevelse med vikariatet.

Muligheder hos Nordlys Vikar

Nordlys Vikar tilbyder vikariater til sygeplejerskerne primært i den kommunale sundhedssektor. Vi dækker transportudgifter op til 5.000 NOK t/r, og du vil få stillet bolig til rådighed under vikariatet. Inden vikariatets opstart vil du få tilbudt et introduktionskursus i “sygepleje i den norske kommunale sundhedssektor”. Du vil få en fast kontaktperson og vil altid have mulighed for sparring med en sygeplejerske fra Nordlys Vikar.

Ansættelse

Du vil blive ansat som lønmodtager hos Nordlys Vikar. Som lønmodtager vil du få en attraktiv løn med aften, nat og weekendtillæg, obligatorisk pension på 2 %, feriepenge på 12 %, blive dækket af de lovpligtige forsikringer og få sygdomsdækning ift. norsk Folketrygden.

Hvis dette lyder interessant, så tryk på ”Bliv vikar” og lade os begynde det norske eventyr sammen!