Øvrige helsepersonell

Nordlys Vikar legger stor vekt på å ivareta både sykepleiere og øvrig personell, og sikrer trygge rammer, introduksjon og optimale betingelser under vikariatet i Norge. Vi tar hensyn til individuelle ønsker og behov for å sikre en perfekt match. Vårt mål er å sikre at vikaroppholdet blir en positiv opplevelse både faglig og personlig. 
Vi tilbyr svært gunstige betingelser og fokuserer på å gi deg den beste mulige opplevelsen under vikariatet.

Hvem kan dra på oppdrag gjennom oss?

Vi tilbyr vikariater til både sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere og sykepleierstudenter som har bestått eksamen i medikamentregning.

Hvor kan du dra på oppdrag?

Vi tilbyr vikariater i hele Norge. Hvor vi kan tilby oppdrag, varierer ut ifra kommunens behov for vikariater rundt om i landet. Du kan enkelt legge inn dine ønsker for lokasjon til vikariat på din profil.

På oppdrag

Nordlys Vikar tilbyr vikariater primært innen kommunehelsetjenesten. Vi dekker reisekostnader og bolig for vikarene. Gjennom vikariatet vil du ha en fast kontaktperson og tilgang til støtte og veiledning fra Nordlys Vikars erfarne sykepleiere.

Kompetanseutvikling

Som vikar hos Nordlys Vikar vil du også ha tilgang til kontinuerlig faglig utvikling gjennom kurs og opplæringstiltak som bidrar til å styrke dine ferdigheter og karriereutsikter. Vi oppmuntrer til profesjonell vekst og er alltid tilgjengelige for å støtte deg i din yrkesmessige utvikling.

Ansettelse

Du vil bli ansatt i fast stilling som lønnsmottaker. Du vil motta både en oppdragsbekreftelse og en ansettelsesavtale ved et vikarat. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn med tillegg for arbeid på kveld, natt, helg og helligdag. I tillegg vil du få obligatorisk tjenestepensjon på 2%, feriepenger på 12%, samt at vi dekker nødvendige forsikringer og sykdom i samsvar med NAVs regelverk. Vi følger også likebehandlingsprinsippet for alle våre vikarer.

Trykk på BLI VIKAR og start reisen sammen med oss!
Vi ønsker dedikerte og kvalifiserte personer som ønsker å gjøre en positiv forskjell i samfunnet. Hvis du deler våre verdier og ønsker å bli en del av vårt team, oppfordrer vi deg til å utforske mulighetene som vi i Nordlys Vikar har å tilby.

Er du klar til å ta det neste skrittet i din karriere?
Trykk på BLI VIKAR, fyll ut profilen din med så mye informasjon du kan og la oss sammen skape en meningsfull og givende opplevelse for deg som helsepersonell.