På eventyr med Nordlys Vikar

Nordlys Vikar leverer kvalifiserte vikarløsninger til det norske helsevesenet og tilbyr spennende vikarmuligheter for helsepersonell i Norge.

Vi har et høyt leveransenivå, kompetente vikarleger og tilpasser våre løsninger. Vår ambisjon er å være en ledende aktør i vikarbransjen med innovative tiltak og endringsprosesser.

Aktuelt:

Stor støtte til Nordlys Vikar

Nordlys Vikar jobber for å gi de beste vilkår til både vikarleger og våre samarbeidskommuner. På kort tid har vi skapt samarbeid med 28 norske kommuner og signert kontrakter med 70 vikarleger fra Danmark, Norge og Sverige med stor tilfredshet. I januar 2023 vil vi for første gang ha 30 vikarleger ute samtidig i hele Norge.

Akutmedicin-kursus afholdt i Danmark for første gang

For første gang blev det obligatoriske akutmedicinkursus holdt i Danmark. Se videoen fra kurset her:

Nordlys Vikar AS samarbeider med