Legen

«Jeg har følt meg i trygge hender hele veien, kommunikasjon og tilgjengelighet har vært på topp. Inntjeningen var mer enn tilfredsstillende, det var bare Nordlys Vikar, jeg trengte» -vikarlegen september 2022.

Nordlys Vikar setter vikarlegen i sentrum og sørger for å gi vikarlegen trygge rammer, nødvendig introduksjon og optimale vilkår ved å jobbe som legevikar i Norge. Vi er ikke bare konkurransedyktige på lønn, men også alt annet som er viktig for vikaren!

Vi tar utgangspunkt i dine behov og interesser og prøver å skape den perfekte matchen, slik at vikaroppholdet blir et ekte norsk eventyr med fantastiske opplevelser både på legekontoret og i den norske naturen. 

Muligheter hos Nordlys Vikar

Nordlys Vikar tilbyr legevikariater i hele Norge med en høy månedslønn i dagtidsarbeid. Reisen dekkes inntil 5.000 NOK, og du vil få fri bolig.

Før vikariatet oppstart vil du få tilbud om onboarding-kurs i «innføring i norsk helsevesen og allmennpraksis», og under vikariatet vil du alltid ha mulighet for faglig sparring med norsk spesialist i allmennmedisin ved Nordlys Vikar.

Som legevikar hos oss er du alltid dekket av de lovpålagte forsikringene, yrkesskade- og ansvarsforsikringen, som arbeidsgiver skal tegne for sine ansatte i Norge. Du må imidlertid kjøpe lege-ansvarsforsikring selv for å beskytte deg selv fullt ut.

Ansettelse

Du blir ansatt som lønnstaker hos Nordlys Vikar. Som lønnstaker får du god lønn, obligatorisk tjenestepensjon på 2 % og sykedekning fra første dag i henhold til NAVs regelverk. Vi betaler arbeidsgiveravgift for deg.

Siden Nordlys Vikar AS er et norskregistrert vikarbyrå og medlem av Norsk Arbeidsgiverorganisasjon (NHO), forplikter vi oss til å følge arbeidsmiljøloven, anvisninger i EUs vikarbyrådirektiv og sørge for at likebehandlingsprinsippet gjelder for våre legevikarer.

Hvis dette høres interessant ut, trykk «Bli vikar» og la oss starte det norske eventyret sammen!