Om oss

Nordlys Vikar er et norskregistrert vikarbyrå og ble stiftet i juli 2022 i Stavanger.

Vi leverer kvalifiserte vikarløsninger til det norske helsevesenet og først og fremst til fastlegekontorene, hvor kommunene opplever store utfordringer med å rekruttere fastleger.

Vår ambisjon med Nordlys Vikar er å sette nye standarder for, hvilket ansvar et vikarbyrå skal påta seg ved levering av legetjenester til kommunene.

Vikarbransjen har vært ugjennomsiktig for både leger og kommuner, og mangel på moral og etikk har preget bransjen de siste årene.

Nordlys Vikar ønsker å ta et større medansvar for å møte de utfordringene som de norske kommunene står overfor. Vårt formål er ikke bare å formidle legevikariater, men også å sette et sterkt fokus på kompetanseutvikling, pasientsikkerhet og bærekraftige løsninger for kommunene.

Vi tilbyr derfor den beste pakken for både leger og kommuner!

Organisasjon

Styreleder

Helen Latifi, Lege

Daglig leder

Noman Malik

Teamleder og bemanningskonsulent for sykepleier

Mona Anita Forsberg

Udviklings- & uddannelseskonsulent

Cecilia Jeppesen Holsbo

Bemanningskonsulent for leger

Ingrid Jønsson

Bemanningskonsulent for leger

Marie Isabel Rasmussen

Bemanningsansvarlig for Sverige

Fahim Khan

Bemanningskonsulent for sykepleier

Tonje Solli-Grimstad

Bemanningskonsulent for sykepleier og verneombud

Sofie Andresen Larsson