Informasjon

Normaltariffen

Sjekk normaltariffen hos den Norske legeforeningen.

Guide: Søknad om norsk autorisasjon

Skal du på det norske legeeventyret, må du først skaffe deg norsk legeautorisasjon. På oppfordring fra mange nyutdannede leger har Nordlys Vikar laget denne guide, som hjelper deg godt på vei med søknadsprosessen – Link til guide.

Tidsregistreringsskjema

Her kan du laste ned timeregistreringsseddelen, som du må levere til Nordlys Vikar hver måned eller etter endt vikariat – Link til seddelen.

Reisegodtgjørelse – bil

Her kan du laste ned reisegodtgjørelsesskjema for kjøring – Link til skjema.

Buypass-kort

Her bestiller du buypass-kort. Du må ha adresse i Norge for å bestille buypass-kortet, og du skal kun bestille kortet og ikke kortleseren.

Facebook-gruppe: Danske læger i Norge

Formålet med gruppen er å styrke det dansk-norske legefellesskap og utveksle erfaringer om lege-arbeid i Norge.

Norsk identitetsnummer

Du må enten ha d-nummer eller fødselsnummer for å jobbe i Norge. Les mer om d-nummer her.

Legeansvarsforsikring

Ved vikariat i Norge er det viktig å tegne internasjonal legeansvarsforsikring, dersom du ikke er medlem af den norske legeforeningen. Denne forsikringen tegnes personlig, og du kan kontakte Jan Borup fra Tryg Forsikring på 0045 22 75 89 23 for flere opplysninger.

Vikarbyrå-direktiv

Les mer om EUs vikarbyrå-direktiv, som også gjelder for legevikarer i Norge. Formålet med direktivet er å beskytte vikarer, forbedre kvaliteten på vikararbeid ved å sikre at likebehandlingsprinsippet gjelder for vikarer og å anerkjenne vikarbyråer som arbeidsgivere.

Avvik

Hos Nordlys Vikar har vi følgende rutine for å rapportere og behandle avvik.

Registrering av avvik og skjema