Sykepleier

Nordlys Vikar setter sykepleieren i sentrum og sørger for å gi trygge rammer, nødvendig introduksjon og de beste vilkår under vikariatet i Norge. Vi tar utgangspunkt i dine ønsker og behov og prøver å skape den perfekte matchen. Vårt mål er at vikaroppholdet blir en god opplevelse både på jobb og fritid. Vi tilbyr svært gode vilkår og er opptatt av at du skal ha best mulig erfaring med vikariatet.

Muligheter hos Nordlys Vikar

Nordlys Vikar tilbyr sykepleiervikariater primært i kommunehelsetjenesten. Reisen dekkes med inntil 5.000 NOK og du får stillet bolig til disposisjon. Før oppstart av vikariatet vil du få tilbud om innføringskurs i «sykepleier i norsk kommunehelsetjeneste». Under vikariatet vil du ha en fast kontaktperson og ha alltid mulighet for sparring og rådføring med sykepleier fra Nordlys Vikar.

Ansettelse

Du har blir ansatt i midlertidig stilling som lønnsmottaker. Du får en god lønn med kveld, natt og helgetillegg. får obligatorisk tjenestepensjon på 2 %, feriepenger 12%, obligatoriske forsikringer og sykedekning i henhold til NAVs regelverk.

Høres dette interessant ut? Trykk «bli vikar» og la oss starte eventyret sammen!