Nordlys Vikar slår rekorder med nytt årsregnskap: – Over all forventning

04/25/2024
Kategori: Nytt

I sin første komplette årsrapport kan selskapet skilte med en imponerende omsetning på hele 115 millioner kroner og et solid overskudd før skatt på 5,2 millioner kroner i 2023. Det er tall man ikke har sett på over 25 år innen helsevikar-bransjen i Norge, og som kommer bare 17 måneder etter at selskapet åpnet dørene.

Ifølge friske tall fra NHO sine medlemsbedrifter har Nordlys Vikar hatt den høyeste økonomiske vekst i hele vikarbransjen i Norge i 2023.

At Nordlys Vikar har oppnådd slike resultater uten hverken et morselskap eller investorer i ryggen, gjør allmennlegespesialist og eier av Nordlys Vikar, Helen Latifi, veldig stolt og fornøyd.

– Vi har bygget selskapets fundament på verdier som ansvarlighet og troverdighet i en bransje som til tider kan være ganske baktalt. Det viser at våre verdier har slått igjennom, samtidig som vi har klart å levere kvalitative løsninger til norske kommuner, der vi både har vunnet rammeavtaler og inngått langsiktige avtaler med kommunene, sier Latifi.

At også helsepersonellet velger Nordlys Vikar som et av de foretrukne vikarbyråene i bransjen, viser at selskapet når bredt ut.

– Vi startet med legene, men nå har vi like mange sykepleiere og helsefagarbeidere ute for tiden, og vi opplever en stor pågang av norske leger og sykepleiere som bare vil ut med oss. Vi har et fantastisk team av ansatte som har tett oppfølging og løpende dialog med vikarer og kommuner, understreker Latifi.

 

Store fremtidsplaner

I fremtiden har Nordlys Vikar store planer om utvidelser, med ny virksomhetsstruktur for å imøtekomme fremtidige behov i helsevesenet.

Det innebærer blant annet satsning på kunstig intelligens og en egen AI-plattform til allmennpraksis.

– Vi ønsker å være mer enn et vikarbyrå og gjøre en enda større forskjell i det norske helsevesen og for pasientene, sier Latifi, og fortsetter:

– Et av de mest spennende prosjektene er utviklingen av en AI-plattform tilpasset allmennpraksis i Norge og Danmark, hvor vi er i ferd med å lage avtale med en leverandør. Vår ambisjon er å sette nye standarder og være ledende innen introduksjon av AI i allmennpraksis, først i Norge og senere Danmark.

I tillegg har Nordlys Vikar satset på kompetanseutvikling blant helsepersonell som skal sikre at vikarene står godt rustet i møte med stadig skiftende krav i helsesektoren. Dermed holder ikke bare vikarene tritt med bransjen, men leder an og setter nye standarder for helsepersonell.

 

Søker investorer

Å satse så stort på utvikling av helsesektoren med ny teknologi og innovative tiltak, vil også kreve investeringer. Nordlys Vikar er nå på jakt etter nye og vekstivrige investorer som vil engasjere seg og løfte selskapet til den neste utviklingsfase.

Daglig leder i Nordlys Vikar, Noman Malik, er klar på at de søker investorer med felles verdier og ønsker.

– Året 2023 har gått over all forventning, og vi har enda større ambisjoner for fremtiden med å åpne klinikker innen allmennpraksis, tilby kurs- og kompetanseutvikling til helsepersonell og nye og digitale helsetjenester til kommunene. Dette krever en finansiell injeksjon, og vi må gå i dialog med mulige investorer som samsvarer med våre verdier og ønsker å spille med oss. Samtidig må vi øke bemanningen til de nye prosjektene, sier Noman Malik, daglig leder i Nordlys Vikar.

 

Om Nordlys Vikar:

Nordlys Vikar leverer kvalifiserte vikarløsninger til det norske helsevesenet og tilbyr spennende vikarmuligheter for helsepersonell i Norge. Vi har et høyt leveransenivå, kompetente vikarleger og sykepleier og tilpasser våre løsninger til kundens behov. Vår ambisjon er å være en ledende aktør i vikarbransjen med innovative tiltak og endringsprosesser.

Du kan lese mer om Nordlys Vikar og følge utviklingen på www.nordlysvikar.no