Webinar for kommunene: Nye regler for innleie av arbeidskraft

09/17/2023
Kategori: Nytt

Reglene for å innleie av arbeidskraft skjerpes ytterligere fra 1.1.2024, og dette kan få betydning for innleie av helsepersonell via vikarbyråer. Vi har bedt advokat Vegard M. Lund til å gjennomgå hvilke forhold kommunene bør være oppmerksomme på, og spesielt dersom vikarbyråer benytter underleverandører. 

Samtidig trer en ny forskrift i kraft, der kun godkjente vikarbyråer kan leie inn arbeidskraft fra 1.1.2024 i Norge. 

For å få innsikt i disse nye endringene har vi arrangert et webinar med advokat Vegard M. Lund fra Langseth Advokatfirma, der han vil gå gjennom de nye resktriksjonene og forskriften og svarer på spørsmål fra kommunene.

Webinaret holdes onsdag 25. oktober kl. 11:00-12:00 og påmelding skjer til helen@nordlysvikar.no, deltakelse er gratis.