Nordlys Vikar tilbyr kurs i sommeren av 2024 til våre medarbeidere

03/14/2024
Kategori: Kurs
For å styrke fagligheten er det viktig å investere tid og ressurser i kontinuerlig læring og utvikling. Dette inkluderer å delta på relevante kurs, seminarer og konferanser innenfor ens fagområde.
Det er også avgjørende å holde seg oppdatert på ny forskning og utvikling innenfor feltet.
Videre er det viktig å ha en nysgjerrig og utforskende tilnærming til faget, og alltid strebe etter å forbedre seg selv og sine ferdigheter.
Vi i Nordlys vikar har fokus på nettopp dette og tilbyr følgende kurs for våre medarbeidere.

     
Digitalt kurs i sepsis (Gratis) Torsdag 21. mars – kl. 18.00 Påmelding
Nødnett kurs (Kurs er dessverre fylt, nye datoer kommer) Mandag 1. april | Torsdag 11. april | Søndag 14. juni
Digitalt kurs i palliation (Gratis) Torsdag 25. april – kl. 18.00 Påmelding
Digitalt kurs i akuttundersøkelse (Gratis) Torsdag 30. mai – kl. 18.00 Påmelding
Akuttmedisin kurs (Fylt)
(for leger som skal jobbe ved legevakt i Norge)
Gøteborg Lørdag 1. til Søndag 2. juni
Digitalt kurs i anafylaksi 13. juni (Gratis) Påmelding
   
   
Nordlys Vikar
2024.03.14