Kurs: Folketrygdloven og legens arbeid overfor NAV

05/24/2023
Kategori: Nytt

Det kan være utfordrende for vikarleger å sette seg inn i NAV-systemet og få innsikt i hvilke regler, som gjelder i ulike sammenhenger.

På dette nettkurset vil du få en sterkere innsikt i folketrygdloven og dens bestemmelser, helsevurderinger, innsikt i sykepenger, arbeidsuførhet, arbeidsavklaring, uføretrygd, stønadsformer, yrkesskade supplert med øvelser og cases.

Kurset holdes på Teams torsdag 8. juni kl. 18-20:30. Det blir Live Henriksen, spesialist i arbeidsmedisin og rådgivende overlege ved NAV, som skal være underviser på kurset. Påmelding sendes til helen@nordlysvikar.no

Kurset foregår på norsk, er gratis og er åpent for alle, det holdes i samarbeid mellom Nordlys Vikar og NAV.