Stort oppmøte på kurset i «Takster og regelverk»

04/05/2023
Kategori: Nytt

1. mars holdt Nordlys Vikar i samarbeid med Helfo og NAV kurs i «Takster og regelverk» for vikarleger, som jobber i Norge eller har tenkt å ta et vikariat i Norge.

Helfo og NAV ga innsikt i korrekt bruk av takster, legemiddelhåndtering, blå resept, L-takster, NAV-erklæringer, lovverk innenfor området m.m.

Det var stort oppmøte og rundt 100 vikarleger var med på kurset og ga gode tilbakemeldinger.