Tilbud om samtale med en fagperson

01/30/2023
Kategori: Nytt

Danske vikarleger i Norge kan komme i situasjoner eller være vitne til hendelser, som de ikke har opplevd tidligere. I Norge er du lege på en annen måte og kan ha et stort ansvar.

Etter slike opplevelser synes vi, at det er viktig med en debriefing/samtale med en fagperson. Du er aldri alene hos Nordlys Vikar.