Kurs: Folketrygdloven og legens arbeid overfor NAV

Det kan være utfordrende for vikarleger å sette seg inn i NAV-systemet og få innsikt i hvilke regler, som gjelder i ulike sammenhenger. På dette nettkurset vil du få en sterkere innsikt i folketrygdloven og dens bestemmelser, helsevurderinger, innsikt i sykepenger,...
Stort oppmøte på kurset i «Takster og regelverk»

Stort oppmøte på kurset i «Takster og regelverk»

1. mars holdt Nordlys Vikar i samarbeid med Helfo og NAV kurs i «Takster og regelverk» for vikarleger, som jobber i Norge eller har tenkt å ta et vikariat i Norge. Helfo og NAV ga innsikt i korrekt bruk av takster, legemiddelhåndtering, blå resept, L-takster,...

Nordlys Vikar tilbyr vikariater for sykepleiere

Er du sykepleier og ønsker et vikariat i Norge? Da har du nå muligheten til det gjennom Nordlys Vikar! Vi er i ferd med å inngå samarbeid med de første kommunene og tilbyr gode og attraktive forhold for sykepleiere. Nordlys Vikar er kjent for å tilby ordentlige og...

Tilbud om samtale med en fagperson

Danske vikarleger i Norge kan komme i situasjoner eller være vitne til hendelser, som de ikke har opplevd tidligere. I Norge er du lege på en annen måte og kan ha et stort ansvar. Etter slike opplevelser synes vi, at det er viktig med en debriefing/samtale med en...

Akuttmedisinkurs i Danmark 29.-30. oktober

Nå har danske leger mulighet til å delta på det ettertraktede og kompetansegivende obligatoriske kurset i «AKUTTMEDISIN» i Danmark. Det er første gang, at kurset er godkjent til å holdes i Danmark av Helsedirektoratet. For å kunne ta selvstendige legevakter i Norge er...