Nordlys Vikar tilbyr vikariater for sykepleiere

Er du sykepleier og ønsker et vikariat i Norge? Da har du nå muligheten til det gjennom Nordlys Vikar! Vi er i ferd med å inngå samarbeid med de første kommunene og tilbyr gode og attraktive forhold for sykepleiere. Nordlys Vikar er kjent for å tilby ordentlige og...

Tilbud om samtale med en fagperson

Danske vikarleger i Norge kan komme i situasjoner eller være vitne til hendelser, som de ikke har opplevd tidligere. I Norge er du lege på en annen måte og kan ha et stort ansvar. Etter slike opplevelser synes vi, at det er viktig med en debriefing/samtale med en...

Akuttmedisinkurs i Danmark 29.-30. oktober

Nå har danske leger mulighet til å delta på det ettertraktede og kompetansegivende obligatoriske kurset i «AKUTTMEDISIN» i Danmark. Det er første gang, at kurset er godkjent til å holdes i Danmark av Helsedirektoratet. For å kunne ta selvstendige legevakter i Norge er...